Wat is de ISDE lijst?

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Sinds 1 januari 2016 is er een subsidieregeling gekomen omtrent investeringen in duurzame energie. De regeling wordt als volgt genoemd: “Investeringssubsidie duurzame energie”, ook wel ISDE. Via deze investeringssubsidie kunnen zowel particuliere als zakelijke gebruikers een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Deze regeling is in het leven geroepen om particuliere en zakelijke gebruikers financieel te ondersteunen op het gebied van duurzame warmte. Het doel van deze regeling is om het gebruik van gas te verminderen en duurzame warmte te promoten door een subsidie aan te bieden (mijnaccountantgroningen.nl, 2016).

De regeling is in gebruik genomen op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Ieder subsidiejaar is er een bepaald bedrag beschikbaar voor het verlenen van de subsidies. Dit bedrag wordt voorafgaand aan het desbetreffende jaar bekend gemaakt. In 2016 is er een bedrag van €70 miljoen beschikbaar voor subsidie. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat en van de energieprestatie. De exacte bedragen zijn in bijlage 2 te vinden.

De regeling geldt voor particuliere en zakelijke gebruikers, hieronder wordt de regeling voor beide gebruikers kort toegelicht:

Particuliere gebruikers

U heeft een apparaat gekocht dat in aanmerking komt voor de subsidie, deze apparaten zijn te vinden in bijlage 1. Als u in bijlage 1 heeft gekeken en u gekochte apparaat staat er tussen dan komt u in aanmerking voor deze subsidie. De volgende stap is een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, deze aanvraag moet uiterlijk 3 maanden nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten worden ingediend. Er moet per gekocht apparaat een subsidieaanvraag worden gedaan, dus als u twee apparaten heeft die in aanmerking komen voor de subsidie dan moet u twee subsidieaanvragen doen. Vervolgens krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag een reactie van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of de aanvraag wordt geaccepteerd. De betaling van het subsidiebedrag volgt maximaal 1 week na de beslissing.

Enkele voorwaarden waar de aankoop en installatie aan moet voldoen:

 1. U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft.
 2. Binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst heeft u een subsidieaanvraag ingediend.
 3. U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen.
 4. Het apparaat is nieuw aangeschaft, u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom.
 5. Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 6. U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.

Zakelijke gebruikers

U bent een zakelijk gebruiker als u een geldig KvK-nummer heeft. Hieronder een overzicht van een aantal zakelijke partijen: zelfstandig ondernemer, bedrijf, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties, ondernemers in land- en tuinbouw, maatschappen, stichtingen, verenigingen.
Ook wanneer u een zakelijke partij bent uit het buitenland, kunt u in aanmerking komen voor de subsidie. U kunt dan direct contact opnemen met het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Als zakelijke gebruiker kunt u subsidie aanvragen als u een of meerdere apparaten aanschaft zoals deze in bijlage 1 staan vermeld. Er moet eerst een subsidieaanvraag worden ingediend bij het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U mag pas een verplichting aangaan als de aanvraag is ingediend, anders doet u dat op eigen risico. Nadat het apparaat is geïnstalleerd en betaalt, kunt u de subsidie vaststellen. Vervolgens krijgt u het geld uitbetaalt.

Daarnaast gelden voor de aanvragers uit de zakelijke markt eigen voorwaarden voor de subsidieaanvraag. Er hoeft niet voor ieder apparaat een subsidieaanvraag worden ingediend, wanneer u bijvoorbeeld 20 pelletkachels en 5 zonneboilers koopt, hoeft u maar twee subsidieaanvragen te doen. Namelijk een subsidieaanvraag voor de pelletkachels en een voor de zonneboilers.

Enkele voorwaarden waar de aankoop en installatie aan moet voldoen:

 1. U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
 2. Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.
 3. U bent eigenaar van de investering.
 4. U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
 5. U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
 6. U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik.
 7. Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie.

Bron: www.rvo.nl

Vrijblijvend gesprek
Copyright © 2024 - Debion Energie